Boy
Bachgen

eisoes yn maethu?

Pobl, dim elw, sy'n bwysig i Maethu Cymru Sir Ddinbych. Mae gennyn ni ddau brif bwrpas: cefnogi a grymuso gofalwyr maeth, a chreu dyfodol gwell i blant lleol.

Efallai eich bod chi eisoes yn maethu gyda ni. Os ydych chi'n maethu gyda'ch Awdurdod Lleol, rydych chi eisoes yn rhan o dîm ehangach Maethu Cymru. Wedi'r cyfan, ni yw'r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu'r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Hyd yn oed os dydych chi ddim yn maethu gydag Awdurdod Lleol ar hyn o bryd, mae trosglwyddo aton ni’n broses hawdd. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Teulu maethu yn casglu cerrig mân

sut i drosglwyddo

Mae'n haws nag y byddech chi'n ei feddwl. Y cyfan y mae'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â ni - dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lenwi'r ffurflen isod.

Ar ôl i chi gysylltu â ni, byddwn yn dod i'ch adnabod ac yn gweld sut gallech chi fod yn rhan o'n tîm maethu. Os byddwch chi'n penderfynu bwrw ymlaen â'r trosglwyddo, byddwn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i'ch cefnogi chi trwy'r broses.

Cerdded teuluol yn Llyn y Rhyl

pam trosglwyddo?

Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw'r holl blant sydd angen gofalwr maeth. Felly, ein hangerdd a'n pwrpas ni yw darparu popeth sydd ei angen ar gyfer plant lleol a'u teuluoedd maeth.

Rydyn ni yma i gael y gorau ohonoch chi, er mwyn i chi allu cynnig gofal a chefnogaeth anhygoel i blant lleol. Byddwn yn eich arwain gyda hyfforddiant arbenigol a chefnogaeth bwrpasol, a byddwn yn cynnig ein hymrwymiad llawn i chi. Byddwch hefyd yn elwa o arbenigedd y sefydliad Maethu Cymru cenedlaethol ehangach. Rydyn ni'n gysylltiedig.

Ydych chi eisiau ymuno â ni? Cymerwch y cam cyntaf heddiw.